Ankieta potrzeb – wyjazd integracyjny

Cieszymy się z zainteresowania naszymi pomysłami.

Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa konkretne propozycje związane z organizacją opisanego wydarzenia. Żeby to jak najlepiej zrobić potrzebujemy więcej informacji.

Punktem wyjścia do przygotowania szczegółowej oferty jest poniższa ankieta. W odpowiedzi na przesłaną nam wypełnioną ankietę poinformujemy o czasie niezbędnym na przygotowanie oferty dla Państwa firmy.

Dane kontaktowe

Nazwa firmy/odbiorca

Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Adres email osoby kontaktowej

Telefon osoby kontaktowej

Informacje ogólne

Jaki jest główny cel/cele wyjazdu?

Kim są uczestnicy?

Jakie są dotychczasowe doświadczenia grupy, jeśli chodzi o imprezy integracyjne?

Czy na tym etapie istnieje już ogólny pomysł/założenia wstępne wyjazdu? Prosimy o szczegóły.

Jakie aktywności byłyby mile widziane?

Jakich aktywności lepiej byłoby uniknąć?

Czy oferta ma być kompleksową propozycją (transport, noclegi, program), czy ograniczać się do programu integracyjnego?

Parametry techniczne

Jaka jest planowana liczba uczestników?

Jaka jest przybliżona struktura grupy (wiek, płeć, sprawność, charakter pracy)?

Jaki jest planowany termin imprezy (również godzina wyjazdu na imprezę i z imprezy)?

Jakie są oczekiwania względem lokalizacji (odległość od siedziby firmy)?

Jaki jest oczekiwany standard hotelu?

Ile czasu mogą zająć aktywności?

Jaki jest przybliżony budżet imprezy? W przypadku braku konkretnego budżetu prosimy o podanie szacunkowych widełek (kwota netto).

Jaki jest termin zgłoszenia ofert?

Dodatkowe uwagi

Prosimy o dodatkowe uwagi mogące ułatwić przygotowanie optymalnej propozycji. Każda sugestia, propozycja lub odniesienie do innego projektu, mogą być pomocne.

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.