CSR – integracja przez pomaganie

impreza integracyjna, w której praca zespołowa przekłada się na pomoc i okazanie serca najbardziej potrzebującym.

Budowanie firmy i relacji wewnątrz niej to już nie tylko zwyczajne zabawy integracyjne i imprezy firmowe. To również integracyjne akcje CSR, które budują tożsamość grupy poprzez zrobienie czegoś pożytecznego dla bardziej potrzebujących.

Ten innowacyjny sposób integracji, pozwala na budowanie zespołu, podniesienie morali i uzyskanie dużej dawki satysfakcji płynącej z pomagania innym poprzez udział w projektach Odpowiedzialnego Społecznie Biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility).

Program można zbudować na podstawie klasycznych gier team-buildingowych, takich jak chociażby Azymut 40. Mimo mnogości wykorzystanych atrakcji i konkurencji pozwalających na dostosowanie go do potrzeb klienta, dość uniwersalna budowa umożliwia również wplecenie elementów CSR.

Świetnym przykładem takiego projektu jest tegoroczna realizacja programu, podczas której uczestnicy aktywnie wykonując konkurencje i realizując zadania w nagrodę, prócz wyniku potrzebnego im do wygranej, otrzymywali elementy składowe rowerów. Mimo zaciętej rywalizacji i chęci wygranej, cała grupa w składzie kilkunastu mniejszych zespołów, na końcowym etapie mogła skompletować rowery dla potrzebujących w Domu Dziecka.

Jest to jeden z wielu przykładów, pokazujący jak klasyczna forma zajęć podczas firmowego wyjazdu integracyjnego pobudza rozwój współpracy i komunikacji w grupie, umiejętność podziału zadań w zespole, umiejętność działania pod presją czasu i konkurencji, ale daje również możliwość integracji w duchu pomocy społecznej. Dzięki temu możliwe jest przekazanie pracownikom istotnych treści, wartości i uświadomienie ich jak ważną rolę odgrywa nie tylko jednostka, ale cała grupa, społeczeństwo.

Chcę poznać konkrety

już teraz!