Pierwsza pomoc

Jak ważne mogą być umiejętności ratowania ludzkiego życia, nie trzeba nikogo przekonywać.

Ponieważ wiedzy nigdy za wiele, postanowiliśmy włączyć elementy szkoleń pierwszej pomocy do naszych imprez integracyjnych. Wszystko pod okiem wykwalifikowanych instruktorów – praktyków, którzy potrafią przekazywać wiedzę i uczyć prawidłowych postaw, tak często ratujących życie.

Szkolenie może być elementem większego scenariusza, choćby Azymutu 40 lub Retro challenge. Uczestnicy muszą stawić czoła symulowanemu wypadkowi. Ważne jest opanowanie stresu i skoordynowane, poprawne działania ratujące życie. Nad wszystkim czuwają instruktorzy, którzy oceniają zachowanie grupy, a następnie uczą wzorcowego postępowania. Każdy fragment akcji ratunkowej może zostać zanalizowany i powtórzony.

Nasi zawodowi instruktorzy, dysponujący bardzo szeroką wiedzą, potrafią odpowiedzieć na każde pytanie związane z ratownictwem i wyjaśnić wiele codziennych kwestii, często budzących wątpliwości. Niebezpieczny może być przecież nie tylko wypadek drogowy, ale również użądlenie osy, czy zadławienie. W takiej sytuacji również warto umieć sobie poradzić.

Chcę poznać konkrety

już teraz!

Atrakcja używana

w programach